Infrastructure

Obniżona jakość usług

Web Applications

Działa

Email Integration Components

Działa

Availability Monitoring

Działa

Historia niedawnych działań

100% czasu dyspozycyjności
Brak wydarzeń dla 10 dni!
Zivver OWA - Potential log-in issues
Infrastructure / Backend API
Brak wydarzeń dla 2 dni!
Issue with OWA v4/v5
Infrastructure / Zivver Email Server
Brak wydarzeń dla 13 dni!
Issue with OWA v4/v5
Infrastructure / Zivver Email Server