Infrastructure

I drift

Web Applications

I drift

Email Integration Components

I drift

Nylig historikk

100% oppetid
Ingen hendelser i 9 dager!
Ute av drift
Web Applications / Support Desk
Ute av drift
Infrastructure / Backend API
Ute av drift
Web Applications / Zivver Web Interface
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Web Applications / Support Desk
Ute av drift
Infrastructure / Backend API
Ute av drift
Web Applications / Zivver Web Interface
Ute av drift
Web Applications / Support Desk
Ute av drift
Infrastructure / Backend API
Ute av drift
Web Applications / Zivver Web Interface
Ingen hendelser i 5 dager!
Redusert tjeneste
Email Integration Components / Mail Submission Agent
Ingen hendelser i 5 dager!
Connectivity issues
Infrastructure / Backend API