Historik

99,98% drifttid
Inga händelser på 22 dagar!
Registered user mailbox not showing message contents
Web Applications / Zivver Web Interface
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Web Applications / Company Website
Inga händelser på 22 dagar!
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Inga händelser på 5 dagar!
Störd tjänst
Email Integration Components / Mail Submission Agent
Inga händelser på 5 dagar!
Connectivity issues
Infrastructure / Backend API
Inga händelser på 15 dagar!
Periodisk tjänst
Email Integration Components / Mail Transfer Agent (SMTP Relay)
Periodisk tjänst
Email Integration Components / Mail Submission Agent
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Inga händelser på ungefär en månad!
Periodisk tjänst
Email Integration Components / Mail Transfer Agent (SMTP Relay)
Periodisk tjänst
Email Integration Components / Mail Submission Agent
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Avbrott
Web Applications / Company Website
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Störd tjänst
Infrastructure / Domain Name System (DNS)
Störd tjänst
Infrastructure / Domain Name System (DNS)
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Avbrott
Web Applications / Zivver Web Interface
Avbrott
Web Applications / Support Desk
Avbrott
Infrastructure / Backend API
Periodisk tjänst
Infrastructure / Domain Name System (DNS)
Inga händelser på 5 dagar!
Periodisk tjänst
Infrastructure / Domain Name System (DNS)
Inga händelser på ungefär en månad!
Störd tjänst
Email Integration Components / Mail Transfer Agent (SMTP Relay)
Inga händelser på 27 dagar!
Degraded platform performance
Email Integration Components / Mail Submission Agent
Inga händelser på 21 dagar!
Degraded platform performance
Infrastructure / Backend API
Degraded platform performance
Infrastructure / Backend API
Inga händelser på 3 månader!
Störd tjänst
Infrastructure / Domain Name System (DNS)
Periodisk tjänst
Infrastructure / Domain Name System (DNS)
Inga händelser på ungefär en månad!
Störd tjänst
Infrastructure / Domain Name System (DNS)
Störd tjänst
Infrastructure / Domain Name System (DNS)
Inga händelser på 25 dagar!
Degraded platform performance
Infrastructure / Backend API