Zivver Web Interface

The Zivver Web Application at https://app.zivver.com

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...
  3. Apdex
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 11 dagar!
Routine platform maintenance on 12-05-2022 23:59 CEST
4 berörda tjänster: