Backend API

Befintliga problem

Problem identifierat

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...
  3. Apdex
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 10 dagar!
Zivver OWA - Potential log-in issues
Infrastructure / Backend API